Suzhou QingYue Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Address: No. 188, Chenfeng Road, High-tech Zone, Kunshan, Jiangsu Province

Tel: (+86-512)57268822

Email: sales@qingyue-tech.com

Postcode: 215300

Website: www.qingyue-tech.com